Η φωτογραφία είναι ένα μέσο για να αισθάνεσαι, να αγγίζεις, να αγαπάς.
Αυτό που έχεις καταγράψει στο φιλμ είναι πλέον απαθανατισμένο για πάντα…
διαφυλάττει τη μνήμη των μικρών πραγμάτων, ακόμα και πολύ μεταγενέστερα από τη στιγμή που εσύ έχεις ξεχάσει τα πάντα.

Aaron Siskind - Photographer

camera